Ubikaz
ocena: +20+x

Ostrzeżenie

Produkt nie nadaje się do użytku z wodą ciekłą o temperaturze 0 stopni Celsjusza. W przypadku zamarznięcia lód może uszkodzić produkt. Nie powinno się wrzucać obiektów takich jak pieluszki, gazety, stałe części ciała, skroplone wspomnienia czy chusteczki higieniczne: może to doprowadzić do zapchania się rur. Uderzanie ceramicznych elementów z dużą siłą dłońmi, nogami, magią czy bronią obuchową może uszkodzić delikatne elementy. Produkt powinien być czyszczony minimalnie raz w miesiącu, z użyciem dedykowanych do tego narzędzi.

Jedynie zapoznanie się z treścią instrukcji pozwoli na bezpieczny i szybki montaż Wspaniałości ™.

Wspaniałości Mieszkaniowe Sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż, niewłaściwe korzystanie bądź dziury czasoprzestrzenne.

Przed instalacją

Przed instalacją produktu sprawdź, czy wszystkie elementy są dostępne i czy nie zawierają uszkodzeń. Części mogą być bardzo delikatne, zaleca się ich ostrożne przenoszenie bądź korzystanie z pól ochronnych. W przypadku montażu dichronomatycznego zaleca się stosowanie fal podsomatycznych, aby uniknąć ryzyka dezintegracji elementów.

Po sprawdzeniu części upewnij się, że rzeczywistość w miejscu montażu jest stabilna, a struny prawdopodobieństwa nie przecinają miejsca gdzie zostanie umieszczony produkt. Sprawdź jakość narzędzi*, których użyjesz; wśród nich powinny znajdować się:

 1. Śrubokręt
 2. Klucz francuski
 3. Modulator Właściwości Biologicznych™
 4. Zestaw elastośrub
 5. Zestaw pierwszej pomocy
 6. Młot wyburzeniowy
 7. Silikon

*Narzędzia nie wchodzą w skład zestawu.

Używanie wyobrażony substytutów jest niewskazane: skupienie się na zmyślonych narzędziach utrudnia skupienie się na montażu. Upewnij się również, że jesteś wypoczęty, trzeźwy, żyjący i obecny w 3 wymiarach strefy materialnej przed rozpoczęciem prac.

Elementy i przygotowanie miejsca pracy

Elementy znajdujące się w produkcie:

 1. Toaleta (szt 1.)
 2. Deska (szt 1.)
 3. Detektor Właściwości Fekalnych™
 4. Śruby łączeniowe (szt 4.)
 5. Rura odpływowa (szt 1.)
 6. Spłuczka* (szt 1.)

*Spłuczka jest skonwertowana do niematerialnej postaci dwu-wymiarowej, upewnij się, że zostanie ona przywrócona do pierwotnej postaci przed montażem.

Miejsce montażu powinno znajdować się w stabilnej rzeczywistości (zalecany minimalny poziom to 4 punkty na skali Mureta), powinno być dokładnie oczyszczone z pyłów i wilgoci, które mogą powodować odklejanie się silikonu, jak również granica prawdopodobieństwa Murphy'iego powinna wynosić nie więcej niż 30%.

Po ponownym skontrolowaniu wszystkich elementów, postępuj zgodnie z krokami instrukcji.

Krok 1: Montaż Detektora Właściwości Fekalnych™

Przed umieszczeniem elementu 3 pamiętaj, że musisz go skalibrować swoim Modulatorem Właściwości Biologicznych™. Jeżeli masz problemy z tym etapem, skontaktuj się z Naszymi Wspaniałymi konsultantami pod adresem www.wspanialosci-mieszkaniowe.pl/konsultacja. Jedynie poprawna kalibracja gwarantuje bezpieczne i wydajne korzystanie z produktu.

Umieść element 3 w podstawie elementu 1. Na spodzie znajdziesz odpowiednie zaczepy, dzięki którym część nie odpadnie ani nie zostanie wessana. Po umieszczeniu elementu 3 upewnij się, że jest on stabilny, a następnie usuń z jego pobliża wszelkie elementy niepożądane, jak ręce, mini chochliki czy narzędzia. Element 1 rozrzedzi ceramikę pokrywając element 3, dzięki czemu z pewnością nie wypadnie ani się nie uszkodzi.

Krok 2: Montaż toalety

Przyłóż element 1 do docelowego miejsca montażu. Przy podstawie wywierć w podłodze dziury, w które zostaną wkręcone elementy 4. Posmaruj dolną powierzchnię elementu 1 silikonem, a następnie ostrożnie umieść ją na docelowym miejscu tak, aby wywiercone otwory pokrywały się z otworami w elemencie 1. Używając klucza francuskiego, wkręć śruby w otwory.

Pamiętaj aby przed tym krokiem upewnić się, że montaż rury jest możliwy, a miejsce montażu nie uległo zmodyfikowaniu geometrycznemu.

Krok 3: Montaż rury odpływowej i spłuczki

Przystaw element 5 do odpływu elementu 1, znajdującego się na tylnej części elementu. Drugi koniec elementu 5 umieść w miejscu, gdzie mają zostać odprowadzane fekalia (element 5 obsługuje jedynie obiekty materialne i o stabilnej materii). Rura odpływowa powinna dopasować się do rozmiarów odpływu (maksymalna szerokość to 2 metry), w razie potrzeby użyj silikonu lub zakrzywienia pola magnetycznego.

Po przywróceniu spłuczki do pierwotnej formy, umieść ją na elemencie 1, przyczepiając ją elastośrubami w wyznaczonych miejscach przy pomocy śrubokręta. Sam element 6 podłącz do źródła wody bądź gazu (nie zalecamy korzystania z lawy, gorąca lawa może uszkodzić plastik) i sprawdź, czy urządzenie działa poprawnie.

W przypadku kiedy zamiast wybranej substancji, do elementu 1 spływa mikrobóstwo, użyj młota wyburzeniowego do samoobrony. Upewnij się, że nie trafiasz w delikatną ceramikę elementu 1, ani w samego siebie. W przypadku urazów, skorzystaj z zestawu pierwszej pomocy.

Krok 4: Montaż deski i zakończenie prac

Zamontuj deskę na zewnętrznej stronie toalety, korzystając z plastikowych zaczepów. Jeżeli chcesz użyć własnej deski upewnij się, że zaczepy pasują do otworów.

Sprawdź poprawność produktu, jego szczelność i właściwości. Pamiętaj, że pierwszy test powinien być prowadzony razem z Modulatorem Właściwości Biologicznych™ ustawionym na pozycji "kontrola", pozwoli to na ostateczne skalibrowanie elementu 3.

Posprzątaj swoje miejsce pracy i upewnij się, że wszystkie elementy zostały wykorzystane. W przypadku ich duplikacji sprawdź, czy użyte zostały oryginały. Jeżeli znajdujesz się w cztero, pięcio albo sześcio i pół wymiarowej rzeczywistości, pamiętaj sprawdzić również stan fal podsomatycznych.

Gratulację, Twój UBIKAZ™ został zamontowany poprawnie i jest gotowy do użytku!

Dziękujemy za zakup naszej Wspaniałości!

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported