Użytkowanie plików

Na witrynie SCP-Wiki.net.pl dozwolone i mile widziane jest używanie materiałów o charakterze graficznym, dźwiękowym bądź multimedialnym. Poniżej zostały zawarte wszystkie informacje dotyczące oczekiwań wobec użytkowników wykorzystujących owe materiały wraz ze wskazówkami poprawnej publikacji.

Zasady użytkowania

  • Wzbronione jest używanie materiałów o charakterze pornograficznym oraz zanadto brutalnym. Przedstawiciele administracji sprawdzą każdy wykorzystywany na stronie plik celem ocenienia, czy takowy uznać można za niezgodny z tym zapisem.
  • Wzbronione jest używanie materiałów objętych prawem autorskim bez zgody ich twórcy. Dowód owej zgody musi być zapisany i opublikowany na łamach dyskusji strony, na której dany materiał jest używany.
  • Wzbronione jest używanie materiałów niezgodnych z licencją CC BY-SA 3.0. Używanie na witrynie takich treści stanowi złamanie zasad licencji, na których są publikowane, jednocześnie będąc łamaniem prawa. Po więcej informacji odnośnie użytkowania licencji zajrzyj na tę stronę.
  • Wzbronione jest używanie materiałów mogących stanowić zagrożenie dla osób z zaburzeniami epileptycznymi. Kwestia ta odnosi się do wszelkich grafik, filmów zawierających szybko i gwałtownie zmieniające się „mrugające” obrazy.
  • Wzbronione jest używanie plików stworzonych przez programy AI. Ze względu na niejasną pozycję prawną generatorów sztucznej inteligencji, używanie obiektów stworzonych przez "AI" nie jest dozwolone na witrynie. Dzieła zawierające takie obiekty przed wprowadzeniem tej zasady zostaną zachowane, ale administracja zastrzega sobie prawa do ich usunięcia gdyby zaszła taka potrzeba.

Użytkowanie materiałów w swoich pracach

Należy wykorzystywać materiały stworzone samodzielnie, oryginalne objęte odpowiednią licencją Creative Commons lub znajdujące się w domenie publicznej, bądź umieszczone za zgodą ich twórcy.

Obowiązkowo dokonuj atrybucji każdego pliku oraz umieszczaj linki do stron źródłowych na łamach dyskusji artykułu swojej pracy, która je wykorzystuje. Jeżeli atrybucja nie zostanie nadana, przedstawiciele administracji mają prawo usunąć plik z racji braku pewności co do jego pochodzenia i licencji (Pamiętaj: to, że Ty wiesz, nie znaczy, że my również).

Jeżeli planujesz wykorzystać w swoim dziele dany plik, załaduj go na serwer SCP-Wiki.net.pl. W tym celu kliknij opcję "Pliki" u dołu strony i prześlij swoje pliki na witrynę. Pamiętaj oczywiście, aby nie przesadzić z rozmiarem pliku, gdyż miejsce na serwerze też jest ograniczone. Jeśli zaś chodzi o pliki w pracach tłumaczonych, możesz spokojnie wykorzystać link prowadzący do pliku z artykułu, który przekładasz.

Jeżeli plik zostanie uznany za niezgodny z owymi zasadami ich użytkowania, przedstawiciel administracji dokona jego usunięcia ze strony. Przywracanie takowych plików bez uprzedniego naprawienia kwestii, która była przyczyną ich usunięcia, w rozumieniu SCP-Wiki.net.pl stanowi działanie w charakterze "złej woli wobec witryny" i jest karane nałożeniem blokady konta.

Szablon atrybucji

Możesz dokonać szybkiej atrybucji w następujący sposób:

-----

> **Źródło dzieła:**
> **Twórca dzieła:**
> **Nazwa dzieła:**
> **Licencja:**
-----

Zawsze wpisuj to w pierwszy post dyskusji do artykułu, w najszybszym możliwym czasie po publikacji.

Proponujemy również stosowne zatytułowanie postu (przykładowo: ''Atrybucja''). Jeśli Ty jesteś autorem pliku, wystarczy, że napiszesz tylko to.

Modyfikacja materiałów

Wzbronione jest modyfikowane materiałów celem uniknięcia rozpoznania ich niewłaściwego wykorzystania. Jeżeli zostanie wykryte, że usunięty został znak wodny lub inna forma identyfikacji, plik ów zostanie usunięty ze strony, a osoba, która stworzyła tę modyfikację pociągnięta do odpowiedzialności.

Możesz oczywiście modyfikować własne dzieła oraz cudze, o ile masz zgodę ich twórcy bądź zezwala na to licencja. Jednakże nadal musisz wówczas udowodnić, że to Ty stworzyłeś owo dzieło bądź masz do tego prawo.

Zgłaszanie materiałów

Jeżeli na stronie znajduje się materiał, który nie powinien na niej być, prosimy Cię o skontaktowanie się z jednym z przedstawicieli administracji tak szybko, jak jest to możliwe. Nawet jeżeli Twoim celem nie jest jego usunięcie, a po prostu umieszczenie właściwej atrybucji.

Jeżeli jesteś twórcą materiału, który został wykorzystany na tej stronie i nie chcesz, by się na niej znajdował, prosimy Cię o kontakt i dołączenie do niego informacji kontaktowych oraz linków do źródła oryginalnego. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, byś był usatysfakcjonowany obrotem sprawy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported