Temporalny Ośrodek 01 (Hub RCT-Δt)

ocena: +5+x

Witamy w RCT-Δt

Delta-T.png

Oficjalne insygnia departamentu.

Zespół Badawczo Przechowawczy Δt to transtemporalna agencja Fundacji, która została założona w 1998 roku w celu zwalczania i korygowania rosnącej liczby retrokauzalnych, temporalnych i kontrhistorycznych anomalii, które zaczęły pojawiać się z niepokojącą i rosnącą regularnością.

W celu uzyskania dostępu do historycznie dokładnych informacji na temat historii pozyskania i przechowywania różnych obiektów SCP, w odpowiedzi Dowództwo O5 stworzyło poziom upoważnienia "Δ", który został retroaktywnie dodany do wszystkich systemów dostępu Fundacji. Dodatkowo przeszłym i przyszłym członkom RCT-Δt przyznano statyczne upoważnienie dostępu w nadziei, że ich ciągła zdolność do żądania tych informacji przez wiele epok Fundacji i okresów zarządzania będzie dalej zachęcać do trans-czasowej współpracy w Fundacji.

Niestety, to ogólne pozwolenie i dostęp do informacji spowodowały nieprzyjemny efekt uboczny w postaci umieszczenia RCT-Δt, a co za tym idzie, Departamentu Anomalii Temporalnych, poza normalną strukturą dowodzenia Fundacji. W zależności od statusu różnych innych zagrożeń temporalnych, agenci wciąż nie byli uznawani za oficjalnych agentów Fundacji, co prowadziło do tego, że nawet ci, którzy mieli dostęp do informacji o agencji i jej różnych wydziałach, kwestionowali pochodzenie, cel i potrzebę istnienia takiej organizacji. Odkrycie kilku spójnych i samokonsekwentnych ciągów przyczynowo skutkowych, czy też "ciągów" obecnych w głównym wszechświecie Fundacji jeszcze bardziej skomplikowało te relacje.

Aktualnie nie jest jasne, czy zapisy zawarte w protokołach izolacji czasowej RCT-Δt są prawdziwymi zapisami zaginionych historii, czy też kompletnymi wymysłami anomalnej organizacji, która z powodzeniem przeniknęła do struktury Fundacji. Czas tego nie może pokazać i nie pokaże. Bezsporne jest jednak, że RCT-Δt umożliwiło zabezpieczenie kilku znanych anomalii czasowych. Technologia opracowana przez tę agencję okazała się niezbędna do zachowania normalności, włączając w to, ale nie ograniczając się do opracowania Stałych Pływów Czasowych, a następnie odkrycia, zabezpieczenia i utrzymania SCP-2000.

Pomimo kontrowersji związanych z istnieniem agencji i potencjalnymi problemami informacyjnymi, jakie wydaje się ona być w stanie wywołać, nie ma na razie planów zakończenia projektu RCT-Δt.

Dodatkowe informacje dotyczące Δt dostępne są poniżej.


  • Społeczność Wywiadu Czasowego (TIC): Grupa aktywów Fundacji współpracująca z innymi temporalnie aktywnymi GOI w celu identyfikacji zagrożeń przyczynowych przed ich rozprzestrzenianiem się.
  • Dowództwo Operacji Taktycznych (TOC): Wydział MFO stosujący taktykę wojskową w celu przechowywania, neutralizacji lub zapobiegania takim zagrożeniom. Jednostka wykorzystuje odpowiednie dla danego okresu uzbrojenie i opancerzenie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
  • Wydział Ciągłości Historycznej: Operacja agentów terenowych wykorzystująca taktykę szpiegostwa w celu zapewnienia, że kluczowe wydarzenia historyczne pozostają spójne we wszystkich Znanych Iteracjach (KI) historii. Często jest sfrustrowany aktywacjami SCP-2000 i mnożeniem się ciągów przyczynowo skutkowych, które znacząco przyspieszyły od połowy lat 70-tych.
  • Wydział Nauk Stosowanych: Dział eksperymentalno/badawczy RCT-Δt. Opracowuje i udoskonala metody tranzytu temporalnego i strategie zabezpieczania. Obecnie przechowuje wszystkie znane informacje na temat chromodynamiki tachionów. Odpowiedzialny jest za opracowanie obecnych i przyszłych protokołów, metod, i materiałów izolacji przyczynowej. Odpowiedzialny również za przechowywanie całej dokumentacji i materiałów związanych z nią.
  • Departament Anomalii Temporalnych: Frontowa "parasolowa" organizacja RCT-Δt. Departament ten działa wyłącznie w ramach podstawowej linii czasu, aby powstrzymać występujące w nim anomalie czasowe. W rzeczywistości jest to najmniejsza część RCT-Δt, ale służy jako strażnik dla reszty operacji temporalnych zespołów w zakresie rekrutacji nowych specjalistów Fundacji i uzyskiwania upoważniania. W przypadkach, gdy wymagana lub zalecana jest zgoda Dowództwa O5, jest to organizacja, do której należy składać wnioski o jej uzyskanie.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported