Propozycja Dr Palaneza

ocena: +5+x

INFORMACJA OD ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZAPISÓW

Ta propozycja SCP-001 jest niekompletna i dotyczy anomalii, która nie jest w pełni zrozumiała. Proszę przekierować do wyznaczonego personelu.


Identyfikator podmiotu: SCP-001-J

Klasa podmiotu: Agape

Specjalne Czynności Przechowawcze: Dr Palanez, obecny host SCP-001-J, nie jest już w stanie go przechowywać wewnętrznie. SCP-001-J ma zostać przeniesiony na Badacza Nogalesa po ukończeniu tego dokumentu.

Opis: SCP-001-J to metafizyczna koncepcja, która manifestuje się przede wszystkim poprzez emocje. Instancja SCP-001-J istnieje obecnie w ciele Dr Palaneza, jednakże wysnuto teorię, jakoby była też obecna w Badaczu Nogales.

SCP-001-J spowodował zmiany w zachowaniu i osobowości hosta, dr Palaneza. Zmiany te obejmują między innymi:

 • Podwyższony poziom endorfin
 • Pozytywne nastawienie
 • Lepsze spojrzenie na życie
 • Irracjonalność
 • Spontaniczne i mimowolne uśmiechanie się
 • Wylew łez z oczu
 • Zwiększona empatia
 • Optymizm
 • Tworzenie konkretnych planów na przyszłość
 • Ekstrawaganckie zakupy
 • Tendencja do dzielenia się głębokimi osobistymi doświadczeniami z innym hostem SCP-001-J
 • Emocjonalna i fizyczna bliskość z innym hostem SCP-001-J

Obecne przypadki SCP-001-J wydają się spontanicznie manifestować podczas wspólnego posiłku w stołówce Ośrodka 119. Nieformalne badania i szerzące się spekulacje innych pracowników Ośrodka 119 potwierdzają tę hipotezę.

Potwierdzono dużą liczbę konkretnych okoliczności i zachowań, aby wzmocnić działanie SCP-001-J; lista ta została opracowana przez dr. Palaneza.

Teoretyzuje się, że SCP-001-J posiada długi okres inkubacji, ponieważ pozostawał uśpiony w obu gospodarzach przez kilka lat, zanim wykazał większość objawów. SCP-001-J jest nieuleczalny, a jego objawy z czasem coraz bardziej się nasilają.

Dodatek:

Dr Palanez: SCP-001-J nie może być przechowany. Opracowałem jednak nową propozycję, aby odpowiednio radzić sobie z jego skutkami. Badaczu Nogales, wyjdziesz za mnie?

Badacz Nogales: Propozycja zaakceptowana, świnio.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported