Składnia Wiki
ocena: +10+x

Uwaga: Zawartość tej strony jest przetłumaczona z angielskiego, a wersja angielska została przetłumaczona z japońskiego i oryginalnie pochodzi ze strony Wiki Syntax na wiki SCP-JP.

Ta strona odwołuje się do dokumentacji składni Wikidotu.

Jest to odnośnik do składni Wikidota często (lub nie) używanej przy pisaniu SCP. Jeśli chcesz zobaczyć bardziej zaawansowane formatowanie na Wikidocie przy użyciu składni innej niż Wikidota, sprawdź esej Advanced Formatting and You autorstwa DrMagnusDrMagnus, a jeśli chcesz skorzystać z łatwych do skopiowania szablonów do różnych alternatywnych logów i formatów, sprawdź esej autorstwa ShaggydredlocksShaggydredlocks, SCP Style Resource.

Tekst

Składnia Przykład
**Pogrubienie** Pogrubienie
//Kursywa// Kursywa
__Podkreślenie__ Podkreślenie
--Przekreślenie-- Przekreślenie
{{Czcionka o stałej szerokości znaków}} Czcionka o stałej szerokości znaków
Tekst^^Indeks górny^^ TekstIndeks górny
Tekst,,Indeks dolny,, TekstIndeks dolny
[[span style="color:red"]]Element //span// [[/span]] Element span
##blue|Predefiniowany## lub ##0000FF|hexowy kod koloru## Predefiniowany lub hexowy kod koloru
@ @ Surowy tekst {{Przykład}} @ @ Surowy tekst {{Przykład}}

*Zauważ, że aby uniknąć parsowania, nie powinno być spacji między dwoma @ a tekstem. Jest to napisane jak powyżej, ponieważ @@ nie potrafi uniknąć parsowania dla samego siebie.

Rozmiar tekstu

Zmiana rozmiaru na podstawie bieżącego rozmiaru tekstu:

Składnia Przykład
[[size smaller]]Mniejszy tekst[[/size]] Mniejszy tekst
[[size larger]]Większy tekst[[/size]] Większy tekst
[[size 80%]]80% obecnej wielkości[[/size]] 80% obecnej wielkości
[[size 100%]]100% obecnej wielkości[[/size]] 100% obecnej wielkości
[[size 150%]]150% obecnej wielkości[[/size]] 150% obecnej wielkości
[[size 0.8em]]80% obecnej wielkości[[/size]] 80% obecnej wielkości
[[size 1em]]100% obecnej wielkości[[/size]] 100% obecnej wielkości
[[size 1.5em]]150% obecnej wielkości[[/size]] 150% obecnej wielkości

Bezpośrednie ustawianie wielkości:

Składnia Przykład
[[size xx-small]]Bardzo bardzo mały tekst[[/size]] Bardzo bardzo mały tekst
[[size x-small]]Bardzo mały tekst[[/size]] Bardzo mały tekst
[[size small]]Mały tekst[[/size]] Mały tekst
[[size large]]Duży tekst[[/size]] Duży tekst
[[size x-large]]Bardzo duży tekst[[/size]] Bardzo duży tekst
[[size xx-large]]Bardzo bardzo duży tekst[[/size]] Bardzo bardzo duży tekst
[[size 7px]]Tekst wielkości 7 pikseli[[/size]] Tekst wielkości 7 pikseli
[[size 18.75px]]Tekst wielkości 18.75 pikseli[[/size]] Tekst wielkości 18.75 pikseli

Linki

URLe automatycznie staną się linkami:

https://example.com/ - https://example.com/

Aby podlinkować konkretne słowa lub frazy, użyj następujących elementów:

[https://pl.wikipedia.org/wiki/Apple_pie apple pie] - apple pie

Strony z wiki mogą być linkowane bezpośrednio poprzez tytuł, jeśli adres url i tytuł są takie same (tzn. tytuł strony generowany przez Wikidot na podstawie adresu url, którego używasz, bez rozróżniania wielkości liter):

[[[Advanced Formatting and You]]] autorstwa DrMagnus - Advanced Formatting and You autorstwa DrMagnus

Jeśli się różnią, to podajesz adres url, a następnie swój własny tytuł:

[[[scp-001|Propozycje 001]]] - Propozycje 001

Dodanie gwiazdki (*) przed adresem url otwiera link w nowym oknie:

*https://example.com/ - https://example.com/
[*https://example.com/ Przykładowa strona] - Przykładowa strona

Element collapsible ("collapsy")

Collapsy służą do ukrywania długich bloków tekstu, aby strona nie stała się zbyt długa. Ukryty tekst pojawia się po kliknięciu na rozwijany link:

[[collapsible show="+ Rozwiń" hide="- Zwiń"]]
Tu wpisz tekst
[[/collapsible]]

Jeśli nie sprecyzujesz tekstu "show" i "hide", automatycznie pojawi się jako "+ show block" i "- hide block".

Dla długich bloków tekstu, użyj "hideLocation="both", aby pokazać link również na dole bloku:

[[collapsible hideLocation="both" show="+ Rozwiń" hide="- Zwiń"]]
Dłuższy
Zwinięty
Tekst
Tutaj
[[/collapsible]]

Przypisy

Przypisy są dobrym sposobem na umieszczenie większej ilości informacji w tekście bez jego nadmiernego komplikowania:

Tekst[[footnote]]Tekst przypisu[[/footnote]]. Więcej tekstu[[footnote]]Więcej przypisów[[/footnote]].

Wstawienie [[footnoteblock]] określa pozycję przypisów. W przeciwnym razie przypisy pojawią się na dole strony:

Tekst1. Więcej tekstu2.

Obrazy

Użyj tego kodu do wstawiania obrazów. width (szerokość) jest opcjonalną miarą i może być usunięta, w takim przypadku będzie domyślnie ustawiona na 300px. align (wyrównanie) jest również opcjonalne, domyślnie do prawej.

[[include component:image-block
| name=TU WSTAW LINK
| caption=TU WSTAW PODPIS
| width=SZEROKOŚĆ OBRAZU
| align=WYRÓWNANIE ("left", "right" lub "center")]]

Szerokość obrazu musi mieć sprecyzowaną jednostkę, na przykład px (piksele), em (względna do rozmiaru czcionki), % itd.

  • Aby umieścić go po lewej stronie, użyj align=left.
  • Aby umieścić go na środku i rozciągnąć na całą stronę, ustaw wartość width na 100%.
  • Zasadniczo powinieneś unikać rozmiarów opartych na pikselach i uczynić je proporcjonalnymi do rozmiaru strony lub rozmiaru czcionki. Poprawi to wygląd strony na urządzeniach mobilnych i tabletach.

Audio i wideo

Użyj odtwarzacza multimedialnego HTML5, aby dodać audio i wideo. Zmień typ ("type") na "audio" lub "video", aby dopasować do tego, co wstawiasz:

[[include :snippets:html5player
| type=audio
| url=TU WSTAW LINK]]

Bloki cytatu

Bloki cytatu są przydatne do wstawiania tekstu pochodzącego z notatek, lub po prostu do wstawiania długich cytatów:

> Cytat
>
> Więcej cytatu

Cytat

Więcej cytatu

Zauważ, że jest tam "> ", aby wstawić pustą linię, oraz spacja po drugim nawiasie ">"; bez tego nie ma pustej linii:

> Cytat
>
> Więcej cytatu

Cytat
Więcej cytatu

> Cytat

> Więcej cytatu

Cytat

Więcej cytatu

Oprócz standardowych bloków cytatu w Wikidot, istnieje jeszcze jeden sposób na uzyskanie tego samego efektu:

[[div class="blockquote"]]
Cytat
[[/div]]

Cytat

Ten styl bloku cytatu oszczędza kłopotów związanych z koniecznością rozpoczynania każdej linii od znaku ">", a także pozwala autorom na dołączanie kodu, który normalnie nie działa ze standardowymi blokami cytatów.

Zakładki

Zakładki są dobre do wielu rzeczy, głównie do trzymania twoich licznych szkiców na jednej stronie sandboxa, ale są też inne kreatywne zastosowania.

[[tabview]]
[[tab Zakładka 1]]
Zawartość pierwszej zakładki
[[/tab]]
[[tab Zakładka 2]]
Zawartość drugiej zakładki
[[/tab]]
[[tab Zakładka 3]]
Zawartość trzeciej zakładki
[[/tab]]
[[/tabview]]

Zawartość pierwszej zakładki

Zakładki mogą być zagnieżdżane wewnątrz zakładek, ale najbardziej oczywista metoda (umieszczanie [[tabview]] wewnątrz innego [[tabview]]) nie będzie działać. Istnieje specyficzna metoda wymagana do zagnieżdżania zakładek, ale nie polecam jej stosowania ze względu na problemy z czytelnością. W takim przypadku po prostu stwórz kolejną stronę sandboxa.

Tabele

Tabele mogą być przydatne w przypadku logów eksperymentów lub SCP z dużą liczbą składowych jednostek:

||~ KOMÓRKA TYTUŁOWA ||~ KOMÓRKA TYTUŁOWA ||~ KOMÓRKA TYTUŁOWA ||
|| Bez formatowania || Bez formatowania || Bez formatowania ||
||< Wyrównanie do lewej ||< Wyrównanie do lewej ||< Wyrównanie do lewej ||
||> Wyrównanie do prawej ||> Wyrównanie do prawej ||> Wyrównanie do prawej ||
||= Wyrównanie do środka ||= Wyrównanie do środka ||= Wyrównanie do środka ||

KOMÓRKA TYTUŁOWA KOMÓRKA TYTUŁOWA KOMÓRKA TYTUŁOWA
Bez formatowania Bez formatowania Bez formatowania
Wyrównanie do lewej Wyrównanie do lewej Wyrównanie do lewej
Wyrównanie do prawej Wyrównanie do prawej Wyrównanie do prawej
Wyrównanie do środka Wyrównanie do środka Wyrównanie do środka

Dodanie większej liczby separatorów komórek (||) przed tekstem komórki spowoduje, że komórka będzie obejmowała wiele kolumn w zależności od tego, ile separatorów komórek użyłeś:

||~ Tytuł ||~ Tytuł ||~ Tytuł ||
|| Komórka obejmująca jedną kolumnę |||| Komórka obejmująca dwie kolumny ||
|||||| Komórka obejmująca trzy kolumny ||

Tytuł Tytuł Tytuł
Komórka obejmująca jedną kolumnę Komórka obejmująca dwie kolumny
Komórka obejmująca trzy kolumny
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported