Propozycja WJS
ocena: +7+x

Informacja od Rady O5W przypadku, gdybyś zastanawiał się, dlaczego ten obiekt jest tutaj, pomimo że nie powinien, są dwie ważne rzeczy, o których należy pamiętać.

Po pierwsze, slot SCP-001 jest zarezerwowany specjalnie do użytku przez Radę O5, jeśli uzna to za konieczne.

Po drugie, "konsensus rzeczywistości" to konsensus Rady.


Identyfikator podmiotu: SCP-001

Klasa podmiotu: Nieanomalne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-001 jest przechowywany na dedykowanym serwerze lub dysku znajdującym się w miejscu specjalnie do tego wybranym przez Radę O5. Normalny zakaz kontaktowania się członków O5 z obiektami SCP nie ma zastosowania w przypadku SCP-001, gdyż nie jest on anomalią.

Wszelkie dodatki, usunięcia lub aktualizacje SCP-001 wymagają konsensualnie podjętej decyzji Rady O5. Dostęp do SCP-001 jest ograniczony wyłącznie do Rady O5. Dostęp do niego innych członków Fundacji lub bytów spoza niej stanowi przełamanie zabezpieczeń, które może skutkować scenariuszem Zepsutej Maskarady. Ogólne uwolnienie środków amnezyjnych jest dozwolone do zastosowania w przypadku przełamania zabezpieczeń, wliczając w to nawet globalne użycie ich, jeśli jest to konieczne.

Opis: SCP-001 jest dokumentem opisującym konsensus rzeczywistości. Aktywność anomalna jest zatem definiowana jako każda aktywność, która występuje poza parametrami uwzględnionymi w dokumencie. Dokument ten może opisywać pewne cechy rzeczywistości jako z natury anomalne, zgodnie z decyzją Rady O5.

Przykłady zagadnień obejmowanych przez SCP-001 to prawo powszechnego ciążenia, siły fizyczne oraz podstawy chemii, biologii, socjologii i filozofii. Obecne odkrycia i rozwój technologiczny nie są uważane za anomalne, o ile działają na podstawie ram wiedzy uprzednio uznanej za konsensus rzeczywistości, przy użyciu metod naukowych. Wszystkie nowo ogłoszone odkrycia mają być monitorowane pod kątem powtarzalnych zmian wykraczających poza parametry SCP-001.

Twierdzenia o odkryciu, które nie mogą być odtworzone i wydają się mieć wpływ na percepcję tylko osoby zgłaszającej twierdzenie, nie są uważane za anomalie i mogą być dopuszczone do ogółu społeczeństwa. W większości przypadków takie twierdzenia mogą spowodować, że opinia publiczna uzna je za "halucynacje", "szalone teorie" lub "teorie spiskowe" i je zdyskontuje. Należy zachęcać do tego, ponieważ pozwala to na łatwe i wiarygodne zaprzeczenie anomalnych zjawisk, gdy są one narażone na szerokie zaobserwowanie przez ogół społeczeństwa.

Wszystkie działania i obiekty poza parametrami SCP-001 powinny być śledzone, zabezpieczone, przechowywane, usuwane z wiedzy ogółu społeczeństwa oraz chronione przez Fundacje SCP. Badania takowych obiektów mogą być wykorzystane w propozycjach dalszych aktualizacji SCP-001.

Poniższe fragmenty zostały zatwierdzone przez Radę O5 jako przykłady propozycji aktualizacji SCP-001. We wszystkich przypadkach mówca nie jest podany, a logi nie są w pełni kompletne.

Data propozycji: 01.11.1932 r.

Propozycja aktualizacji: Uznanie współczesnych tradycji czarodziejskich powstałych w Zjednoczonym Królestwie za anomalne

Dialog:

Dlaczego w ogóle się tym zajmujemy? W kulturach na przestrzeni dziejów istniały różne tradycyjne wierzenia, których nie uznajemy za anomalne. Nie wolno nam wykorzystywać naszej pozycji, aby zagrozić ludzkości prawu do wiary.

Z tym, że nie dotyczy to tradycyjnych praktyk. To "czarodziejstwo" jest nowoczesnym wynalazkiem, rozwiniętym poprzez naukową reinterpretację praktyk, jako alternatywy dla chrześcijaństwa. Nie jest to żadna kontynuacja, a praktykujący próbują rzucać zaklęcia.

Zaraz powiesz, że Aleister Crowley ma z tym coś wspólnego. Dokument mówi jasno: teurgia jest anomalna, religia i duchowość już nie. Pokażcie mi dowód na to, że rzucają zaklęcia, których nie da się wyjaśnić w rygorystycznych testach, a osobiście dopilnuję, aby te zaklęcia zostały usunięte. Do tego czasu jestem temu przeciwny, bo tak jak thelema jest dozwolona, tak samo powinno być czarodziejstwo. Na litość boską, pozwolimy na satanizm tak długo, jak długo nie będzie on manipulował demonicznymi energiami.

Zgadzam się. Co więcej, będziemy potrzebowali całej wiary, jaką możemy zebrać przeciwko tradycjom teurgicznym. Nigdy nie wiemy, kiedy nowa wiara pomoże nam w naszej sprawie.

Konkluzja: Brak aktualizacji.

Data propozycji: 16.07.1945 r.

Propozycja aktualizacji: Ponowna ocena tematu rozszczepienia jądra atomowego w fizyce

Dialog:

Dziękuję, że odpowiedzieliście na mój telefon alarmowy. Test Trinity odbył się. Ledwo mogę pojąć, co widziałem. To było jak słońce wyłaniające się z pustynnego piasku, świt zniszczenia i ognia, który ciągnął się na kilometry wokół. Nie mogę uwierzyć, że taki wybuch mógł być kiedykolwiek postrzegany za w ogóle możliwy. Opowieści i wcześniejsze dowody na przywoływanie bóstw miały być mniej niszczycielskie, niż to. Drżę ze strachu na myśl o możliwości posiadania przez ludzkość tego rodzaju mocy, zdolnych do zrównania z ziemią miasta za jednym pstryknięciem przełącznika.

Czy Niemcy i Rosjanie również nie rozwijali tej technologii? Jesteśmy w stanie wojny, a nie chcemy, by doszło do jakichś eskalacji.

Czy muszę przypomnieć mojemu szanownemu koledze, że nie jesteśmy w stanie wojny? Stany Zjednoczone i Japonia są w stanie wojny. My nie jesteśmy narodem. I pytanie brzmi: czy to jest anomalia? Czy efekty fizyczne wynikają z koncepcji matematycznych?

Tak. Badania naukowe były przeprowadzone na każdym kroku, aby to potwierdzić. Nie wierzę, że jest to anomalia, bez względu na to, jak przerażające są reperkusje jej użycia.

Masz zamiar pozwolić ludziom po prostu trzymać klucze do ich własnego zniszczenia? Walczyliśmy z całych sił, aby utrzymać takie rzeczy poza ich zasięgiem, a ty mi teraz mówisz, że powinniśmy porzucić naszą misję?

Nie zapobiegamy zniszczeniu. Zabezpieczamy to, co anomalne. I tak długo, jak zgadzamy się, że testy zostały przeprowadzone w wyniku rzetelnego procesu naukowego, dostępnego dla wszystkich…

Dostępnego dla wszystkich? Posłuchaj siebie, człowieku! Czy wyobrażasz sobie przyszłość, w której dowolny dwulicowy dyktator może rozpalić ogień tysięcy słońc, gdzie tylko sobie zechce? Może problem nie leży w równaniach. Może cała fizyka jądrowa jest anomalna sama w sobie.

Enrico Fermi otrzymał już Nagrodę Nobla za swoją pracę nad transuranowcami i radioaktywnością. Nie możemy po prostu zabezpieczyć fizyki jądrowej przed światem. Radioaktywność jest wszędzie, a próby cofnięcia się do ciemnych wieków doprowadziłyby do jeszcze większych sprzeczności. Spróbuj wyjaśnić chemię bez odwoływania się do wiązań kowalencyjnych. Spróbuj wyjaśnić biologię. Fizyka jądrowa pozostanie i lepiej przyzwyczajajmy się do konsekwencji tego faktu, bez względu na to, jak przerażające będą one dla planety i ludzkości.

Niech Bóg zlituje się nad naszymi duszami.

Konkluzja: Do SCP-001 dodano najnowsze osiągnięcia w badaniach i zastosowaniu rozszczepienia jądra atomowego oraz skutków jego uwolnienia.

Data propozycji: 02.04.2014 r.

Propozycja aktualizacji: Klasyfikacja fenomenu "Worm-That-Walks"

Dialog:

Dla tych niezaznajomionych z tematem, "worm that walks" jest motywem literackim, w którym postać jest w rzeczywistości inteligencją zbiorową złożoną z robaków, zazwyczaj utrzymujących się razem jako jedna masa. Nie jesteśmy tutaj, aby dyskutować jednak o tym motywie. Zamiast tego, jesteśmy tutaj, aby omówić niedawną teorię spiską, która od niego powstała. Mówi ona o tym, że pewne osoby są w rzeczywistości takimi robakami, a nie ludźmi.

Czy ta teoria ma jakieś merytoryczne przesłanki?

Nie. Poszczególni zwolennicy teorii są podzieleni w kwestii tego, kto jest tak naprawdę robakiem, a kto nie, a wszystkie dowody wskazują na to, że wśród ogółu społeczeństwa nie ma tak naprawdę robaków. To dość wyraźnie podpada pod niereprodukowane teorie spiskowe. Uważam, że w SCP-001 nie ma nic, co musielibyśmy robić lub zmienić.

To może nie być aż tak niereprodukowane, jak nam się wydaje.

Dlaczego tak twierdzisz?

Dnia 12.11.2013 roku wierzący w ten cały spisek gość z Decatur w Alabamie, zabił swojego sąsiada, wierząc, że jest on robakiem. Zabójca zrobił następnie filmik ze swoim zmarłym sąsiadem i umieścił go na YouTube, twierdząc, że jest to dowód na istnienie spisku, a zwłoki na jego oczach rozdzieliły się na pojedyncze robaki. Zapowiedział, że zamierza pobrać próbkę. Filmik został bardzo szybko zablokowany i usunięty, a wszyscy, którzy go zobaczyli, byli zgodni, że denat jest nieruchomy i nie widzieli żadnych robaków. Morderca oddał się w ręce policji, trzymając w ręku słoik z robakami gatunku tubifex, a ciało sąsiada wysłano do kostnicy w Morgan County. Autopsja potwierdziła, że denatowi brakowało kciuka i zginął od postrzału w klatkę piersiową - jakby miał być robakami, pewno by przeżył.

Więc to tylko działania jakiegoś szalonego człowieka? A nie żaden rzeczywisty spisek?

Jedynym interesującym elementem było jednak to, że po sekcji zwłok asystent koronera nadzorował zwrot ciała do najbliższej rodziny. Asystent ten również zaczął wierzyć w te teorie, mimo że nie miał wcześniej żadnych kontaktów z zaangażowanymi stronami. Zaczął wrzeszczeć z obrzydzenia na inne osoby po wejściu do pokoju z ciałem, chwytając mopa i narzekać na to, że jest otoczony przez robactwo. Nikt inny nie widział żadnych robaków.

Czy jesteśmy pewni, że nie natknął się na ten filmik czy coś?

Nie jesteśmy pewni. Aby to sprawdzić, zdobyliśmy zwłoki i pokazaliśmy je kilku członkom personelu klasy D. Wszyscy zgodzili się, że to normalne ludzkie zwłoki. Następnie przedstawiliśmy im ten rzekomy spisek i po ponownym obejrzeniu zwłok, 20% z nich stwierdziło, że to tak naprawdę masa robaków.

To brzmi jak zagrożenie memetyczne. Czy materiały dotyczące tego zostały już przeskanowane przez Departament Zagrożeń Poznawczych?

Nie znaleźli żadnych efektów memetycznych, ale w jednej z broszur znaleźli schemat, który działała jak wyzwalacz mnestyczny, odblokowując pamięć. Jednak oczywiście, działałoby to tylko wtedy, gdyby dotknięta osoba miała takie wspomnienie.

Jakiego typu wspomnienie?

Widzenie niedawno roju chodzących robaków.

Konkluzja: Język dotyczący wyzwalaczy mnestycznych został wzmocniony w celu uwzględnienia najnowszej percepcji. Chociaż nie ma dowodów na to, że istnieje jakakolwiek prawdy w owym spisku, reperkusje istnienia działającego wyzwalacza mnestycznego są czymś wartym wzięcia pod uwagę. W końcu, czy słyszałeś o tej rzeczy dowwÐÁ“ŒÏMA3§


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported