WWW Hub
ocena: +18+x

Klasyfikacja Organizacji


Identyfikator Organizacji: GoI-PL-002

Znane Nazwy Organizacji: WWW

Poziom zagrożenia: Pomarańczowy

Stosunek do Fundacji: Nieprzyjacielski

Informacje Ogólne


www-logo.png

Jeden z symboli uznawanych za używany przez grupę WWW (użyty w charakterze podpisu przez jednego członka GoI).

Przegląd: GoI-PL-002 (również znane jako WWW) jest grupą o nieznanej strukturze, członkach, motywacji, czy celach. Najpewniej jest ona zainteresowana badaniami nad anomalnymi obiektami przeprowadzanymi przez Fundację i anomaliami samymi w sobie.

Wszelkie dotychczasowe próby infiltracji WWW przez fundacyjne zespoły zakończyły się porażką w sferze planów ze względu na brak informacji wymaganych do zlokalizowania grupy.

GoI-PL-002 nie jest w przyjacielskich stosunkach (czasami nawet wykazywana jest wrogość) względem Fundacji. Grupa jest odpowiedzialna łącznie za ██ potwierdzonych i podejrzewana o ████ ataków hakerskich na bazy danych Polskiej Filii Fundacji. Miały miejsce również sabotaże samych placówek, wartym do odnotowania jest fakt, że w zdecydowanej większości placówki te przechowywały co najmniej jedną anomalię pozawymiarową, nie jest wiadome, czy jest to przypadek. Inne filie, głównie działające w obszarze krajów europejskich, również zgłaszały występowanie incydentów mogących wskazywać na powiązanie z grupą. Relacje grupy z innymi Organizacjami, jeśli takowe są, pozostają w dużej mierze nieznane.

W wyniku ataku na Ośrodek ██ funkcjonujący w roli przechowalni obiektów anomalnych, podczas którego grupa miała najpewniej na celu przejęcie SCP-PL-███ lub również przechowywanego tam obiektu SCP-███, wszyscy obecni tam członkowie WWW zginęli. Jednakże wyłącznie 16 zostało wyeliminowanych przez siły Fundacji, reszta z nich popełniła samobójstwo podczas próby złapania. Była to pierwsza i jedyna dotąd sytuacja bezpośredniego ataku ze strony WWW.

Możliwość eliminacji całości członków grupy podczas wyżej wspomnianego incydentu została wykluczona. Wskazuje na to aktywność i ataki podobne do tych dokonywanych przez WWW mające miejsce do dzisiaj, choć w porównaniu do wcześniejszego stanu są one o wiele mniej częste.

Obecnym najwyższym priorytetem jest zidentyfikowanie i przechwycenie jakiegokolwiek członka grupy, jeśli w rzeczywistości tacy jeszcze pozostali.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported